Kerkendag 2018

Kerkendag op Zaterdag 10 maart 2018

Thema: Op weg naar elkaar

Meer informatie:
Kerkendag 2018 overzicht
Programmaboekje kerkendag 2018

Voor en door de aangesloten kerken van de PKN Krimpenerwaard en Classis Gouda. Verhalenverteller Kees Posthumus neemt ons mee de dag door

Verder: Interessante Workshops en een infomarkt
In Kerkelijk centrum “De Hoeksteen”,
Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven

Programma:
09.30 uur :  Inloop met koffie, begroeten, rondkijken infomarkt

10.15 uur :  Opening met gebed en voorstellen Kees Posthumus

11.15-12.15 uur : Eerste ronde workshops
1. Waarom wij twee oren hebben en één mond: de kunst van het luisteren: Luci Schermers
2. Twee geloven en een tafel er tussen: Carola Dahmen
3. De plaats van de kerk op de sociale kaart: gemeente Krimpenerwaard: Jan Vente
4. Diaconie: mogen wij niet wat meer van onszelf verwachten?: Chris Koole
5. Eten we ons vermogen op of niet; hoe maak je een prognose op lange termijn: Gerrit Oosterwijk
6. De kerkenraad mag ook wat kleiner: Jaap Huttenga
7. Wat is een kerk zonder zingen?: Adriaan van ’t Spijker m.m.v. Jaap den Besten

Pauze : 12.15 uur terugblik op de workshops, lunch,
Infomarkt bezoeken en inleiding op middagprogramma

13.15-14.15 uur : Tweede ronde workshops
8. Thuis bidden: Alice Schumacher
9. Wat gebeurt er in de kerkdienst en wanneer begint die eigenlijk?: Bas Bakelaar
10. ZWO, door de wereld gaat een woord: Arjen Verstoep
11. Hoe staan onze gebouwen erbij?: Gerrit Oosterwijk
12. Met andere kerkenraden naar de toekomst kijken: Nico Broer
13. Worldservants. Jongeren vertellen wat ze gaan doen.
14. Wat is een kerk zonder Zingen?: Adriaan van ’t Spijker mmv Jaap den Besten
14.15-15.00 uur : Terugblik op de dag en afsluitende viering.

Lunch bestellen?
Jongeren uit de Krimpenerwaard die meegaan met World Servants verzorgen op de kerkendag lunch-pakketten. Eén van de vele acties om sponsorgeld bij elkaar te brengen voor hun reis.
Een eenvoudig lunchpakket zal € 5,00 kosten maar wordt alleen verzorgd voor deelnemers die zich hier voor opgeven!

Klik hier voor meer informatie over Kees Posthumus

Klik hier voor meer informatie over World Servants Krimpenerwaard