Over ons

Over ons

 

 

 

SaGe

In de afgelopen twee jaar is het project SaGe (SAmenwerkende GEmeenten) gestart onder begeleiding van Lydia Roozendaal in de Krimpenerwaard. In twee clusters zijn de verschillende ambtsdragers bij elkaar gekomen om met elkaar kennis te maken en mogelijkheden van samenwerken te verkennen.

In mei 2017 is een nieuwe stuurgroep samengesteld, die het project SaGe verder wil voeren. De leden van de stuurgroep zien aankomen dat gemeenten elkaar in de toekomst steeds meer nodig zullen hebben. Wie wil samenwerken, zal de andere gemeenten moeten kennen en wie de ander wil leren kennen zal de ander willen ontmoeten. De stuurgroep richt zich op die ontmoeting en wil een voorzichtige poging wagen om elkaar beter te leren kennen.
Sinds november 2014 denkt de generale synode van de Protestantse Kerk na over de toekomst   van de Kerk. In april 2016 besprak de synode de verdere uitwerking van de uitgangspunten van ‘Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg’. In het bijzonder wat betreft de inrichting van de kerk.
Eén van de uitkomsten is dat het aantal classes van 74 naar 11 zal wordt teruggebracht. Een bredere classis betekent voor de plaatselijke kerken dat we elkaar moeten kunnen vinden. We zullen elkaar nodig hebben voor uitwisseling en gezamenlijk optrekken.
Vrede en alle goeds.
Roel Braakhuis, Marianne Terpstra, Jaap Huttenga, Els van den Brule,
Peter van den Brule, Everlien Flier en Hans van den Hoven.

A